Vítáme vás na stránkách Rodinného centra Klásek v Lutíně…..

Líbí se vám u nás a chcete nás podpořit tak, aby vás to nic nestálo??? Pak hledejte své nákupy přes GIVT.

Pravidelný program

1.     Herna s programem (bez omezení věku)

Programy v herně jsou hlavní aktivitou a patří mezi pravidelné činnosti centra. Jedná se o volně přístupnou hernu v čase 9:00 – 11:30 hod. Herna je doplněna o krátký program na různá témata (tvoření, zpívání….)

Koordinátorka herny: Monika Janíková, Eva Kičinková

2.     Kroužky (pravidelná setkávání)

2.1.  Výtvarka pro děti (4 – 7 let)

Výtvarka pro děti je vhodná pro děti od 4 do 7 let. Kroužek probíhá dvakrát týdně v prostorech RC Klásek. Náplní kroužku jsou výrobky z různých materiálů, děti se seznamují s technikami malování, temperami, voskovkami, pastelovými barvami, mohou stříhat, lepit…atd.

Vedoucí kroužku: Kateřina Zapletalová, DiS.

2.2.  Cvičení rodičů s dětmi (3 – 5 let) momentálně kurz neotevřen

Cvičení rodičů s dětmi probíhá v tělocvičně ZŠ Lutín. Jedná se o aktivně strávený čas rodiče s dítětem za využití sportovních pomůcek a nářadí pro podporu psychomotorického vývoje.

Vedoucí kroužku: Mgr. Radka Chmelářová

2.3.  Hrátky s batolátky (10m – 1,5 roku; 1,5 roku – 3 roky)

Aktivně vedená hernička pro rodiče s dětmi zaměřená na celkový psychomotorický rozvoj dítěte. V kroužku děti cvičí, zpívají, tvoří a učí se básničky.  Kurz je rozdělen na skupinky dle věku dětí.

Vedoucí kroužku: Ing. Mgr. Radka Pocklanová, Bc. Marie Chabičovská

2.4.  Tančírna (pro děti 4-7 let)

Pohybový kroužek pro děti, ve kterém získají kladný vztah k pohybu, zvětší svůj pohybový rozsah a naučí se základy společenských tanců.

Vedoucí kroužku: Mgr. Zdeňka Luňáková

2.5. Cvičení a masáže miminek (0 – 8 měsíců) momentálně kurz neotevřen 

Pravidelná čtvrteční setkávání maminek s nejmenšími miminky pod vedením zdravotní sestřičky Marty Haderkové. Na začátku každé lekce proběhne přivítání, rozehřání za pomocí písniček a říkadel a poté se zaměříme na masáž samotného tělíčka a jednotlivých částí.

Vedoucí kroužku: Marta Haderková, Dis.

2.6. Hravá jóga (6 – 11 let) momentálně kurz neotevřen

Dětská jóga se zcela liší od jógy pro dospělé. Je to především hra. Cílem kroužku je, aby se děti naučily lépe vnímat své tělo a naučily se s ním ohleduplně zacházet. Živé děti se zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Jóga jim pomůže dodat sebevědomí díky nesoutěživému prostředí. V rámci každé lekce si budeme hrát, povídat si, protahovat se, zkoušet jógové pozice, cvičit ve dvojicích, ve skupinkách, učit se správně dýchat a také relaxovat za doprovodu hudby, říkanek a aromaterapie.

Vedoucí kroužku: Marta Haderková, Dis.

 

O nás

Posláním Rodinného centra Klásek je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny  ve společnosti a poskytnout rodičům s malými dětmi možnost načerpat duševních i fyzických sil. Poskytujeme všem občanům prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností…….

Pohled do minulosti

Rodinné centrum Klásek vzniklo v roce 2011 pod občanským sdružením „ProVás“ díky aktivnímu přístupu několika rodičů a hlavně maminek na rodičovské dovolené, kteří se chtěli scházet se svými dětmi a ostatními rodinami na společném místě. V Lutíně a blízkém okolí nebylo žádné jiné místo pro společně strávený čas.  Za podpory obce Lutín a sponzorů mohla být dne 18. dubna 2011 slavnostně otevřena herna v pronajatých prostorech v Domově mládeže Sigmundovy střední školy strojírenské a zahájen provoz dva dny v týdnu.

V prosinci 2012 bylo založeno občanské sdružení Rodinné centrum Klásek o.s.  a ve stejném roce získalo centrum ocenění „Společnost přátelská rodině“, kterou vyhlašuje Síť mateřských center a jejímž členem se RC Klásek stal. V letech 2012 – 2016 se RC Klásek zapojuje do projektů, pořádáme více akcí a aktivit, zvyšuje se informovanost veřejnosti (založení webových stránek, facebookového profilu, e-mailová korespondence), zlepšuje se spolupráce s obcí. V roce 2015 dochází k legislativním změnám a RC Klásek se stává spolkem, uspěli jsme v dotačním řízení Ministerstva práce a sociálních věcí s projektem „Zdravá rodina“, v roce 2016 s projektem „S rodinou spolu“.

V současnosti se zapojujeme do různých projektů, spolupracujeme s jinými rodinnými centry z okolí, se Sítí mateřských center (nově Sítí pro rodinu) , s Duhou Křišťál, Základní školou v Lutíně apod.