Vítáme vás na stránkách Rodinného centra Klásek v Lutíně…..

Líbí se vám u nás a chcete nás podpořit tak, aby vás to nic nestálo??? Pak hledejte své nákupy přes GIVT.

Aktuality

Prázdninový provoz

Milé maminky, o prázdninách bude v Klásku ZAVŘENO (mimo příměstských táborů pro přihlášené). V září vás Klásek přivítá v novém kabátku…… Zápisy do podzimních kurzů Výtvarky, Cvičení rodičů s dětmi, Hrátek s batolátky a Hudebníčku se budou vyhlašovat začátkem září. Kroužek Malý vědec se již konat nebude. Přejeme vám krásné letní dny, dětem nezapomenutelné zážitky …

Pravidelný program

1.     Herna s programem

Programy v herně jsou hlavní aktivitou a patří mezi pravidelné činnosti centra. Jedná se o volně přístupnou hernu v čase 9:00 – 11:30 hod. Herna je doplněna o krátký program na různá témata (tvoření, zpívání….)

2.     Kroužky (pravidelná setkávání)

2.1.  Výtvarka pro děti

Výtvarka pro děti je vhodná pro děti od 3 do 6 let. Kroužek probíhá jednou týdně v prostorech RC Klásek. Náplní kroužku jsou výrobky z různých materiálů, děti se seznamují s technikami malování redisperem, temperami, voskovkami, pastelovými barvami, mohou stříhat, lepit…atd.

2.2.  Malý vědec

Náplní kroužku jsou jednoduché a bezpečné pokusy a experimenty z oblasti přírodních věd. Děti si své pokusy zaznamenávají do vědeckých deníků. Kroužek je určen dětem od 5 do 11 let.

2.3.  Hudebníček

Hudebníček přináší zábavný koncept hudební výuky pro malé děti. Děti si zde rozvíjí prostřednictvím her, pohybu, zpívání a hraní na rytmické nástroje hudební sluch, smysl pro rytmus a radost z pohybu a hudby. Děti se zde naučí správně dýchat, uvědomovat si své tělo, koordinovat vlastní pohyby, procvičí spolupráci mozkových hemisfér a rozvinou tvořivost a fantazii.

2.4.  Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi probíhá v tělocvičně ZŠ Lutín. Jedná se o aktivně strávený čas rodiče s dítětem za využití sportovních pomůcek a nářadí pro podporu psychomotorického vývoje.

2.5.  Hrátky s batolátky

Aktivně vedená hernička pro rodiče s dětmi zaměřená na celkový psychomotorický rozvoj dítěte. V kroužku děti cvičí, zpívají, tvoří a učí se básničky.  Kurz je rozdělen na skupinky dle věku dětí.

2.6. Jógahrátky (novinka od 10/2017)

Pro maminky a jejich děti ve věku 2-3 roky. Veselé a hravé lekce s příběhem. Část lekce je plně věnována fyzické aktivitě se zapojením jógových prvků, po celou dobu se aktivně zapojují i maminky (doprovod). Prostor pro sdílení společných témat k diskusi……

2.7. Šátkohrátky (novinka od 10/2017)

Pravidelná setkávání maminek, které se zajímají o zdravé nošení svých miminek v šátku nebo nosítku. Vhodné i pro úplné začátečníky, učení nových úvazů, kompenzační cvičení (protažení na balonech, prvky jógy), kdy si děti hrají nebo jsou navázané u maminky v šátku či nosítku. Vzájemné sdílení zážitků, popovídání si…..

2.8. Cvičení pro mamky (novinka od 1/2018)

Pravidelná středeční setkávání maminek, které se chtějí udržet fit. Jedná se o cvičení zaměřené na posilování problematických partií jako je bříško, zadeček, hýždě….).

2.9. Cvičení a masáže miminek (novinka od 2/2018)

Pravidelná čtvrteční setkávání maminek s nejmenšími miminky pod vedením zdravotní sestřičky Marty Haderkové. Na začátku každé lekce proběhne přivítání, rozehřání za pomocí písniček a říkadel a poté se zaměříme na masáž samotného tělíčka a jednotlivých částí.

 

O nás

Posláním Rodinného centra Klásek je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny  ve společnosti a poskytnout rodičům s malými dětmi možnost načerpat duševních i fyzických sil. Poskytujeme všem občanům prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností…….

Pohled do minulosti

Rodinné centrum Klásek vzniklo v roce 2011 pod občanským sdružením „ProVás“ díky aktivnímu přístupu několika rodičů a hlavně maminek na rodičovské dovolené, kteří se chtěli scházet se svými dětmi a ostatními rodinami na společném místě. V Lutíně a blízkém okolí nebylo žádné jiné místo pro společně strávený čas.  Za podpory obce Lutín a sponzorů mohla být dne 18. dubna 2011 slavnostně otevřena herna v pronajatých prostorech v Domově mládeže Sigmundovy střední školy strojírenské a zahájen provoz dva dny v týdnu.

V prosinci 2012 bylo založeno občanské sdružení Rodinné centrum Klásek o.s.  a ve stejném roce získalo centrum ocenění „Společnost přátelská rodině“, kterou vyhlašuje Síť mateřských center a jejímž členem se RC Klásek stal. V letech 2012 – 2016 se RC Klásek zapojuje do projektů, pořádáme více akcí a aktivit, zvyšuje se informovanost veřejnosti (založení webových stránek, facebookového profilu, e-mailová korespondence), zlepšuje se spolupráce s obcí. V roce 2015 dochází k legislativním změnám a RC Klásek se stává spolkem, uspěli jsme v dotačním řízení Ministerstva práce a sociálních věcí s projektem „Zdravá rodina“, v roce 2016 s projektem „S rodinou spolu“.

V současnosti se zapojujeme do různých projektů, spolupracujeme s jinými rodinnými centry z okolí, se Sítí mateřských center (nově Sítí pro rodinu) , s Duhou Křišťál, Základní školou v Lutíně apod.