Vítáme vás na stránkách Rodinného centra Klásek v Lutíně…..

Líbí se vám u nás a chcete nás podpořit tak, aby vás to nic nestálo??? Pak hledejte své nákupy přes GIVT.

Pravidelný program

1.     Herna s programem (bez omezení věku)

Programy v herně jsou hlavní aktivitou a patří mezi pravidelné činnosti centra. Jedná se o volně přístupnou hernu v čase 9:00 – 11:30 hod. Herna je doplněna o krátký program na různá témata (tvoření, zpívání….)

Koordinátorka herny: Lucie Miklíková

2.     Kroužky (pravidelná setkávání)

2.1.  Výtvarka pro děti (3 – 6 let)

Výtvarka pro děti je vhodná pro děti od 3 do 6 let. Kroužek probíhá jednou týdně v prostorech RC Klásek. Náplní kroužku jsou výrobky z různých materiálů, děti se seznamují s technikami malování redisperem, temperami, voskovkami, pastelovými barvami, mohou stříhat, lepit…atd.

Vedoucí kroužku: Alena Nevěčná, DiS.

2.2.  Dramaťáček (5 – 7 let) momentálně kurz neotevřen pro nízký zájem

V Dramaťáčku si děti zábavnou a hravou formou osvojí různé říkanky, básničky a pohádky. Naučí se zřetelně vyslovovat, hrát  povahově různorodé postavy, tvořit kulisy a dozvědí se, co se děje v divadelním zákulisí.

Vedoucí kroužku: Mgr. Iveta Ženožičková

2.3.  Cvičení rodičů s dětmi (3 – 5 let)

Cvičení rodičů s dětmi probíhá v tělocvičně ZŠ Lutín. Jedná se o aktivně strávený čas rodiče s dítětem za využití sportovních pomůcek a nářadí pro podporu psychomotorického vývoje.

Vedoucí kroužku: Mgr. Radka Chmelářová

2.4.  Hrátky s batolátky (8m – 1,5 roku; 1,5 roku – 3 roky)

Aktivně vedená hernička pro rodiče s dětmi zaměřená na celkový psychomotorický rozvoj dítěte. V kroužku děti cvičí, zpívají, tvoří a učí se básničky.  Kurz je rozdělen na skupinky dle věku dětí.

Vedoucí kroužku: Mgr. Radka Chmelářová

2.5. Cvičení a masáže miminek (0 – 8 měsíců) momentálně kurz neotevřen pro nízký zájem

Pravidelná čtvrteční setkávání maminek s nejmenšími miminky pod vedením zdravotní sestřičky Marty Haderkové. Na začátku každé lekce proběhne přivítání, rozehřání za pomocí písniček a říkadel a poté se zaměříme na masáž samotného tělíčka a jednotlivých částí.

Vedoucí kroužku: Marta Haderková, Dis.

2.6.  SPORTUR (8 – 11 let)

Kroužek SPORTUR přináší 1x za 14 dní pohybové aktivity a hry v přírodě, tělocvičně či herně. Děti se naučí pracovat s mapou a buzolou. Budeme pořádat turistické výlety a naučí se také základy orientačního běhu.

Vedoucí kroužku: Mgr. Radka Chmelářová

2.7. Hravá jóga (6 – 11 let)

Dětská jóga se zcela liší od jógy pro dospělé. Je to především hra. Cílem kroužku je, aby se děti naučily lépe vnímat své tělo a naučily se s ním ohleduplně zacházet. Živé děti se zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Jóga jim pomůže dodat sebevědomí díky nesoutěživému prostředí. V rámci každé lekce si budeme hrát, povídat si, protahovat se, zkoušet jógové pozice, cvičit ve dvojicích, ve skupinkách, učit se správně dýchat a také relaxovat za doprovodu hudby, říkanek a aromaterapie.

Vedoucí kroužku: Marta Haderková, Dis.

2.8. Mažoretky „KLASDANCE“ (5 – 7 let)

Mažoretky jsou ideálním propojením sportu a tance. Malé slečny se zde naučí vnímat rytmus hudby, jak správně držet a koordinovat tělo a také si osvojí techniku pochodování a práce s hůlkou. Vše je posléze zúročeno při nácviku choreografií. Výuka je přizpůsobena věku dětí a vedena formou hry a zábavy.

Vedoucí kroužku: Mgr. Monika Pechová

 

O nás

Posláním Rodinného centra Klásek je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny  ve společnosti a poskytnout rodičům s malými dětmi možnost načerpat duševních i fyzických sil. Poskytujeme všem občanům prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností…….

Pohled do minulosti

Rodinné centrum Klásek vzniklo v roce 2011 pod občanským sdružením „ProVás“ díky aktivnímu přístupu několika rodičů a hlavně maminek na rodičovské dovolené, kteří se chtěli scházet se svými dětmi a ostatními rodinami na společném místě. V Lutíně a blízkém okolí nebylo žádné jiné místo pro společně strávený čas.  Za podpory obce Lutín a sponzorů mohla být dne 18. dubna 2011 slavnostně otevřena herna v pronajatých prostorech v Domově mládeže Sigmundovy střední školy strojírenské a zahájen provoz dva dny v týdnu.

V prosinci 2012 bylo založeno občanské sdružení Rodinné centrum Klásek o.s.  a ve stejném roce získalo centrum ocenění „Společnost přátelská rodině“, kterou vyhlašuje Síť mateřských center a jejímž členem se RC Klásek stal. V letech 2012 – 2016 se RC Klásek zapojuje do projektů, pořádáme více akcí a aktivit, zvyšuje se informovanost veřejnosti (založení webových stránek, facebookového profilu, e-mailová korespondence), zlepšuje se spolupráce s obcí. V roce 2015 dochází k legislativním změnám a RC Klásek se stává spolkem, uspěli jsme v dotačním řízení Ministerstva práce a sociálních věcí s projektem „Zdravá rodina“, v roce 2016 s projektem „S rodinou spolu“.

V současnosti se zapojujeme do různých projektů, spolupracujeme s jinými rodinnými centry z okolí, se Sítí mateřských center (nově Sítí pro rodinu) , s Duhou Křišťál, Základní školou v Lutíně apod.