Pravidelný program

    Herna s programem (bez omezení věku)

Programy v herně jsou hlavní aktivitou a patří mezi pravidelné činnosti centra. Jedná se o volně přístupnou hernu v úterý dopoledne v čase 9:00 – 11:30 hod. Herna je doplněna o krátký program na různá témata (tvoření, zpívání….)

Koordinátorka herny: Monika Janíková

     Kroužky (pravidelná setkávání)

  Výtvarka (4 – 7 let)

Výtvarka pro děti je vhodná pro děti od 4 do 7 let. Kroužek probíhá dvakrát týdně v prostorech RC Klásek. Náplní kroužku jsou výrobky z různých materiálů, děti se seznamují s technikami malování, temperami, voskovkami, pastelovými barvami, mohou stříhat, lepit…atd.

Vedoucí kroužku:  Mgr. Kateřina Stašková

  Hrátky s batolátky (10m – 1,5 roku; 1,5 roku – 3 roky)

Aktivně vedená hernička pro rodiče s dětmi zaměřená na celkový psychomotorický rozvoj dítěte. V kroužku děti cvičí, zpívají, tvoří a učí se básničky.  Kurz je rozdělen na skupinky dle věku dětí.

Vedoucí kroužku: Ing. Mgr. Radka Pocklanová, Mgr. Marie Chabičovská

 Tančírna (4-7 let)

Pohybový kroužek pro děti, ve kterém získají kladný vztah k pohybu, zvětší svůj pohybový rozsah a naučí se základy společenských tanců.

Vedoucí kroužku:  Mgr. Zdeňka Luňáková

 Cvičení a masáže miminek (3 – 8 měsíců)

Pravidelná čtvrteční setkávání maminek s nejmenšími miminky pod vedením zdravotní sestřičky Marty Haderkové. Na začátku každé lekce proběhne přivítání, rozehřání za pomocí písniček a říkadel a poté se zaměříme na masáž samotného tělíčka a jednotlivých částí.

Vedoucí kroužku: Marta Haderková, Dis.

 Jógahrátky (4 – 7 let) s etickou výchovou

Dětská jóga se zcela liší od jógy pro dospělé. Je to především hra. Cílem kroužku je, aby se děti naučily lépe vnímat své tělo a naučily se s ním ohleduplně zacházet. Živé děti se zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Jóga jim pomůže dodat sebevědomí díky nesoutěživému prostředí. V rámci každé lekce si budeme hrát, povídat si, protahovat se, zkoušet jógové pozice, cvičit ve dvojicích, ve skupinkách, učit se správně dýchat a také relaxovat za doprovodu hudby, říkanek a aromaterapie.

Vedoucí kroužku: Mgr. Iva Kreuziger

  Hravá angličtina (4 – 7 let)   

Pravidelný pondělní kroužek pod vedením paní učitelky z Mateřské školy Lutín. Děti si hravou formou osvojují základy anglického jazyka a rozšiřují tak své znalosti.

Vedoucí kroužku: Bc. Petra Schoppiková

Písmenka a počítání  (4 – 6 let)

V kroužku si děti hrají s čísly a písmenky. Pomocí didaktických her si rozvinou vědomosti a znalosti písmenek a matematiky. Hodina probíhá každé úterý.

Vedoucí kroužku: Bc. Petra Schoppiková

Jóga pro maminky (věkově neomezeno)

Každé úterý v podvečer probíhá kroužek pro maminky (i tatínky). Vedoucí kroužku je zkušená lektorka jógy, absolventka kurzu instruktora jógy na Power Joga Academii, specializace na Powef Jogu a HathaJogu.

Vedoucí kroužku: Bc. Kristýna Vetešníková