Pohled do minulosti

Rodinné centrum Klásek vzniklo v roce 2011 pod občanským sdružením „ProVás“ díky aktivnímu přístupu několika rodičů a hlavně maminek na rodičovské dovolené, kteří se chtěli scházet se svými dětmi a ostatními rodinami na společném místě. V Lutíně a blízkém okolí nebylo žádné jiné místo pro společně strávený čas.  Za podpory obce Lutín a sponzorů mohla být dne 18. dubna 2011 slavnostně otevřena herna v pronajatých prostorech v Domově mládeže Sigmundovy střední školy strojírenské a zahájen provoz dva dny v týdnu.

V prosinci 2012 bylo založeno občanské sdružení Rodinné centrum Klásek o.s.  a ve stejném roce získalo centrum ocenění „Společnost přátelská rodině“, kterou vyhlašuje Síť mateřských center a jejímž členem se RC Klásek stal. V letech 2012 – 2016 se RC Klásek zapojuje do projektů, pořádáme více akcí a aktivit, zvyšuje se informovanost veřejnosti (založení webových stránek, facebookového profilu, e-mailová korespondence), zlepšuje se spolupráce s obcí. V roce 2015 dochází k legislativním změnám a RC Klásek se stává spolkem, uspěli jsme v dotačním řízení Ministerstva práce a sociálních věcí s projektem „Zdravá rodina“, v roce 2016 s projektem „S rodinou spolu“.

V současnosti se zapojujeme do různých projektů, spolupracujeme s jinými rodinnými centry z okolí, se Sítí mateřských center (nově Sítí pro rodinu) , s Duhou Křišťál, Základní školou v Lutíně apod.