Informace ke GDPR

Pravidla zpracování osobních údajů v RC Klásek z.s., Lutín:

RC Klásek z.s. nakládá s osobními údaji v souladu se zákonem 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

RC Klásek z.s. je správcem osobních údajů.  Subjektem údajů je návštěvník RC Klásek z.s.

Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů programové nabídky a služeb našeho centra a zpracování statistických údajů.

Osobní údaje nám svěřené chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti a likvidujeme je po té, kdy dotčená osoba přestane užívat programovou nabídku a služby našeho centra, popř. dle zákonné skartační lhůty daného dokumentu.

Veškeré osobní údaje, které požadujeme o všech, kdo se účastní naší programové nabídky a našich služeb, zpracováváme proto, aby všichni měli včasné informace o programech a službách našeho centra a mohli je využívat.

Na akcích a programech centra mohou být pořizovány audio a video výstupy, které slouží k prezentaci centra. Uveřejněny budou na facebookové stránce RC Klásek, webových stránkách, stránkách Obce Lutín či v Obecním zpravodaji, stránkách či zpravodaji Olomouckého kraje v souladu se zákonem 89/2012 Sb., v platném znění.

Jako subjekt údajů máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování údajů u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR.