Kroužky

VOLNÁ HERNA (bez omezení věku)

Volná hernička je otevřena každé úterý v čase 9:00 – 11:30, kromě státních svátků. Děti si mohou hrát dle libosti. Dle věku a nálady dětí v herničce i tvoříme, nebo zpíváme.

Lektorka herny: Anna Koutná / Monika Janíková

HRÁTKY S BATOLÁTKY (10 měsíců – 1,5 roku)

Kroužek Hrátky s batolátky je zaměřený na rozvoj motorických dovedností dětí. Náplní kroužku jsou pohybové hry, říkanky, zpívání a tvoření. Děti si rozvíjí stabilitu, orientaci v prostoru, obratnost a sociální komunikaci s vrstevníky.

Lektorka kroužku: Simona Semjonová

HRÁTKY S BATOLÁTKY (1,5 roku – 3 roky)

Kroužek Hrátky s batolátky pro větší děti je také zaměřený na rozvoj motorických dovedností dětí, avšak malinko jiným způsobem, vhodným jejich věku . Náplní kroužku jsou pohybové hry, říkanky, zpívání, překážkové dráhy a tvoření. Děti si rozvíjí stabilitu, orientaci v prostoru, obratnost a sociální komunikaci s vrstevníky.

Lektorka kroužku: Monika Janíková

TANČÍRNA (4 roky -7 let)

Jde o pohybový kroužek pro děti, kde získají kladný vztah k pohybu a hudbě. Zvětší svůj pohybový rozsah a naučí se vnímat rytmus. Vše je prokládáno pohybovými hrami pro udržení pozornosti, nadšení a zájmu.

Lektorka kroužku:  Zdeňka Luňáková

MALÝ VĚDEC (4 roky -7 let)

Pokud děti baví pokusy a zajímá je, jak věci fungují, tak je tento kroužek právě pro ně. Hravou formou si ověřují fyzikální zákony, rozvíjí své znalosti a právě pokusy si své znalosti rovnou i ověřují.

Lektorka kroužku:  Radka Pocklanová

PŘEDŠKOLÁČEK (pro předškoláky)

Chystá-li se Vaše dítě k zápisu, nebo k nástupu do 1. třídy, pak je tento kroužek pro něj jak dělaný. Procvičí si grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, matematické představy, pravo-levé orientace a spoustu dalšího, co se bude do školy hodit.

Lektorka kroužku: Eva Greplová

HRAVÁ ANGLIČTINA (4 roky – 7 let)

Na tomto kroužku si děti hravou formou osvojují základy anglického jazyka a rozšiřují svoji slovní zásobu. Náplní hodiny jsou různé hry s využitím všech smyslů při zábavných a poznávacích aktivitách, které obohatí jejich celkový rozvoj.

Lektorka kroužku: Petra Vévodová

VÝTVARKA (4 roky – 7 let)

Náplní kroužku jsou základní výtvarné techniky : kresba, malba, jednoduchá grafika, práce s papírem (stříhání, lepení, jednoduché konstrukce), práce s přírodními materiály, prostorové vytváření atd.

Lektorka kroužku: Gabriela Galliková

JÓGAHRÁTKY (4 roky – 7 let)

V tomto kroužku se děti naučí formou hry základní jógové pozice. Protáhnou si tělíčka a zároveň se pobaví. Zvětší si svůl pohybový rozsah a stabilitu.

Lektorka kroužku: Eva Greplová

KNIŽNÍ KLUBÍK (4 roky – 7 let)

Máte-li doma malého milovníka knížek, tak je tento kroužek pro něj jak stvořený. Hodina se koná 1x za 14 dní. Děti se dozví, jak vlastně knížka vzniká a postupně si na hodinách jednu sami vyrobí.

Lektorka kroužku: Zuzana Smičková

JÓGA PRO MAMINKY (bez věkového omezení)

Nezapomněli jsme ani na maminky. Na lekci s naší úžasnou lektorkou si dopřejete hodinu, během které se oprostíte od každodenního shonu a navíc uděláte něco pro své tělo. Ne nadarmo se říká …,,Spokojená maminka, rovná se spokojená rodina“. 🙂

Lektorka kroužku: Kristýna Vetešníková