Provozní řád herny

Při vstupu do herny se přezouváme a odkládáme případné svršky ve vyhrazené šatně (při příchodu první dveře vpravo).

Vstupné do herny na jedno dopoledne je 50,- Kč na rodinu, které vkládáme do určené krabičky, současně se také zapíšeme do prezenční listiny a každý nový návštěvník se zapíše do prezenční listiny pro daný rok a tím i podepíše provozní řád herny.

V rámci vstupného je i základní pitný režim – voda, šťáva a čaj.

Rodiče zodpovídají za své děti, mají nad nimi řádný dohled.

Rodiče vedou děti k tomu, aby se k jiným dětem chovaly hezky.

Do herny je možné si donést svačinu i pití, rodiče však dbají na hygienu a dobré stolování sebe i svých dětí a svačí u stolu nebo stolečku.

Rodiče se s dětmi mohou, nebo nemusí účastnit společného programu, ale snaží se jej pokud možno nenarušovat.

Rodiče své děti vedou k tomu, aby se k hračkám i ostatním věcem hezky chovaly, v případě poškození hračky či něčeho jiného to rodiče nahlásí.

Děti používají WC v doprovodu dospělé osoby, případně použijí nočník, který rodič poté řádně umyje. Použitou plenku rodič NEHÁZÍ do směsného komunálního odpadu, ale odnese si ji s sebou a naloží s ní dle zásad ukládání s biologickým odpadem.

Rodiče vedou děti k pořádku, při odchodu pomáhají s úklidem hraček.

Rodiče mají ohled na sebe, své dítě i ostatní, a s nemocným dítětem nechodí do herny.

Z programů v herně může být pořizována audio a video dokumentace, která bude použita k prezentačním účelům centra dle zásad nakládání s osobními údaji („GDPR“) uveřejněných v centru a na webových stránkách centra.