Náš tým

  1. Balgová Monika, Mgr.
  2. Chmelářová Radka, Mgr.
  3. Krejčířová Kateřina, Mgr.
  4. Migalová Lucie, Bc., DiS.
  5. Miklíková Lucie
  6. Nevěčná Alena, DiS.
  7. Mgr. Iveta Ženožičková

Externí spolupráce: Marta Haderková, Dis., Mgr. Monika Pechová

Členové spolku Rodinné centrum Klásek  z. s.: Mgr. Monika Balgová, Mgr. Radka Chmelářová, Eva Hacarová, Mgr. Kateřina Krejčířová, Monika Malá,  Bc. Lucie Migalová, DiS., Lucie Miklíková, Bc. Jana Pospíšilová…

Ostatní aktivní maminky: Ing. Jana Ambrozová, Bc. Renáta Buriánová, Dagmar Bajgarová, Jana Kadlecová, Mgr. Lucie Charvátová, Mgr. Iveta Ženožičková, Mgr. Michaela Pazderová…