Náš tým

  1. Balgová Monika, Mgr.
  2. Krejčířová Kateřina, Mgr.
  3. Migalová Lucie, Bc., DiS.
  4. Nevěčná Alena, DiS.
  5. Chabičovská Marie, Bc.
  6. Pocklanová Radka, Ing. Mgr.
  7. Janíková Monika
  8. Kičinková Eva, Mgr.
  9. Zapletalová Kateřina, DiS.

Externí spolupráce: Marta Haderková, Dis.

Členové spolku Rodinné centrum Klásek  z. s.: Mgr. Monika Balgová, Mgr. Radka Chmelářová, Eva Hacarová, Mgr. Kateřina Krejčířová, Monika Malá,  Bc. Lucie Migalová, DiS., Lucie Miklíková.

Ostatní aktivní maminky: Ing. Jana Ambrozová, Bc. Renáta Buriánová, Dagmar Bajgarová, Jana Kadlecová, Mgr. Lucie Charvátová, Mgr. Iveta Ženožičková…aj.