Pravidelný program

1.     Herna s programem

Programy v herně jsou hlavní aktivitou a patří mezi pravidelné činnosti centra. Jedná se o volně přístupnou hernu v čase 9:00 – 11:30 hod. Herna je doplněna o krátký program na různá témata (tvoření, zpívání….)

2.     Kroužky (pravidelná setkávání)

2.1.  Výtvarka pro děti

Výtvarka pro děti je vhodná pro děti od 3 do 6 let. Kroužek probíhá jednou týdně v prostorech RC Klásek. Náplní kroužku jsou výrobky z různých materiálů, děti se seznamují s technikami malování redisperem, temperami, voskovkami, pastelovými barvami, mohou stříhat, lepit…atd.

2.2.  Malý vědec

Náplní kroužku jsou jednoduché a bezpečné pokusy a experimenty z oblasti přírodních věd. Děti si své pokusy zaznamenávají do vědeckých deníků. Kroužek je určen dětem od 5 do 11 let.

2.3.  Hudebníček

Hudebníček přináší zábavný koncept hudební výuky pro malé děti. Děti si zde rozvíjí prostřednictvím her, pohybu, zpívání a hraní na rytmické nástroje hudební sluch, smysl pro rytmus a radost z pohybu a hudby. Děti se zde naučí správně dýchat, uvědomovat si své tělo, koordinovat vlastní pohyby, procvičí spolupráci mozkových hemisfér a rozvinou tvořivost a fantazii.

2.4.  Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi probíhá v tělocvičně ZŠ Lutín. Jedná se o aktivně strávený čas rodiče s dítětem za využití sportovních pomůcek a nářadí pro podporu psychomotorického vývoje.

2.5.  Hrátky s batolátky

Aktivně vedená hernička pro rodiče s dětmi zaměřená na celkový psychomotorický rozvoj dítěte. V kroužku děti cvičí, zpívají, tvoří a učí se básničky.  Kurz je rozdělen na skupinky dle věku dětí.

2.6. Jógahrátky (novinka od 10/2017)

Pro maminky a jejich děti ve věku 2-3 roky. Veselé a hravé lekce s příběhem. Část lekce je plně věnována fyzické aktivitě se zapojením jógových prvků, po celou dobu se aktivně zapojují i maminky (doprovod). Prostor pro sdílení společných témat k diskusi……

2.7. Šátkohrátky (novinka od 10/2017)

Pravidelná setkávání maminek, které se zajímají o zdravé nošení svých miminek v šátku nebo nosítku. Vhodné i pro úplné začátečníky, učení nových úvazů, kompenzační cvičení (protažení na balonech, prvky jógy), kdy si děti hrají nebo jsou navázané u maminky v šátku či nosítku. Vzájemné sdílení zážitků, popovídání si…..

2.8. Cvičení pro mamky (novinka od 1/2018)

Pravidelná středeční setkávání maminek, které se chtějí udržet fit. Jedná se o cvičení zaměřené na posilování problematických partií jako je bříško, zadeček, hýždě….).

2.9. Cvičení a masáže miminek (novinka od 2/2018)

Pravidelná čtvrteční setkávání maminek s nejmenšími miminky pod vedením zdravotní sestřičky Marty Haderkové. Na začátku každé lekce proběhne přivítání, rozehřání za pomocí písniček a říkadel a poté se zaměříme na masáž samotného tělíčka a jednotlivých částí.