Výtvarka

Budeme…malovat, stříhat, lepit, skládat, čmárat, trhat….

….přijď se pobavit s kamarády….